Společná analýza poruch a řešení elektrické váhy vozu.

Vyskytl se problém se startováním elektrického vyvažovacího vozu a nemůže běžet normálně: V tomto případě nejprve zkontrolujte blikající světla mezi dvěma pedály vyvažovacího vozu.Na elektrickém balančním voze bude blikat kontrolka poruchy.Podle polohy a počtu blikajících světel lze posoudit, zda se jedná o problém s baterií balančního vozu, problém s motorem, problém s hlavní řídicí deskou nebo uvolněnou komunikační linkou mezi hlavními řídicími deskami.
Pokud je blikající světlo vyvažovacího vozu na straně baterie, zazní pípnutí a vyvažovací vůz se nebude používat.V tomto případě nebyl balanční vůz plně nabit nebo řidič cestoval, když je baterie nedostatečná.V tomto případě jej pouze plně nabijte.Problém je vyřešen;za normálních okolností nabíječka svítí červeně, když se balanční vůz nabíjí, a zeleně, když je plně nabitá.Pokud se zelené světlo rozsvítí, když se balanční vůz nabíjí bez elektřiny, musíte zkontrolovat, zda jsou nabíjecí otvor a nabíječka normální.Pokud je položka normální, dokazuje to, že je problém s baterií vyvažovacího vozu a baterii je třeba vyměnit;
Dalším problémem je, že blikající světlo je na straně základní desky.Podle počtu blikajících světel se usoudí, že je problém s hlavní řídicí deskou nebo motorem;při dostatečném výkonu lze vyvažovací vůz zapnout a postavit na stoličku a uvolnit kola na obou stranách.Ve vzduchu zkontrolujte, zda je motor vyvažovacího vozu normální.Pokud je slyšet abnormální hluk nebo je zaseknutý, musíte vyměnit příslušenství související s motorem;pokud motor nezjistí žádnou abnormalitu, posuďte problém hlavní řídicí desky podle počtu blikajících světel a vyměňte příslušenství.
Pro každodenní správné používání balančního vozu:
1. V životě je při používání balančního auta k cestování potřeba podívat se, zda je výkon balančního vozu dostatečný.Pokud je výkon nedostatečný, může to vést k problému zastavení v polovině;dochází také k přetížení motoru v případě nedostatečného výkonu, který vede k motoru.Pokud je poškozený a nelze jej normálně používat,
2. Při nabíjení se musíte podívat, zda je napětí balančního vozu během nabíjení normální.Požadavek na napětí je 220 V nebo 110 V AC.Nezapomeňte použít technické napětí k nabíjení, jinak to způsobí spálení motoru.Možnost ztráty opravy
3. Při používání v každodenním životě je často nutné pravidelně udržovat a nabíjet balanční vůz (balanční vůz je třeba nabíjet jednou za 30 dní), aby byla zajištěna bezpečnost cestování a každodenní používání vozidel, jakož i zajištění bezpečí sebe sama.

NEWS2_1

NOVINKY2_2


Čas odeslání: 17. září 2022